1972-1973 L'ARDECHA

(lar-dé-tso, lar-dé-tso, mèr-vé-iou pa-i)

(chi a pa vœ-gu lar-dé-tso)

(a dza-mé ré vœ-gu)

 

(a-vèn dœ moun-ta-nia)

(kœ tou-tsan lou chiaou)

(dœ vèr-da kam-pa-nia)

(pèr lou blan trou-pèou)

 

(a-vèn dœ ri-vié-ra)

(plè-na dœ pé-chou)

(kœ chaou-tan dièn lèï-go)

(la nœ maï lou dzou)

 

(pèr fèï-rè la bia-cho)

(a-vèn lou cho-chi-chou)

(la bou no-mè-lè-to)

(é lou pi-kou-dou)

 

(a-vèn dœ fi-liè-ta)

(é dœ bo gar-chou)

(chœ fan dœ ri-jè-ta)

(é maï dœ pou-tou)

 

(chou chou-lé kœ bri-lio)

(chou-lé do mé-dzou)

(la chi-ga-la)

(tsan-tan tou lou dzou)

 

 

 

Étude sur le patois d’Arlebosc, par Monique Banchet | 1972-1973

 

 

 

L’Ardecha, l’Ardecha, mervelhós país

Si as pas vegut l’Ardecha

As jamai ren vegut

 

Avem de montanhas

Que tochan lo ciau

De verdas campanhas

Per los blancs tropèus

 

Avem de rivièras

Plenas de peissons

Que sautan diens l’aiga

La nut mai lo jorn.

 

Per faire la biaça

Avem lo saussisson

La bona aumeleta

E lo picaudon

 

Avem de filhetas

E de bèus garçons

Se fan de risetas

E mai de potons

 

Sos solelh que brilha

Solelh dau Mèijorn

Las cigalas (chantan)

Chantan tot lo jorn.

 

 

 

Étude sur le patois d’Arlebosc, par Monique Banchet | 1972-1973

 

© Denis Capian, 2011

 

occitan.org