1506 04 02 AIÇÒ SON LOS ESTATUTS

Ayso su les Estatus de la dita Confrayria de Madama Santa Anna, losquels ey escrit et sennat prés el propré original fayt present le noble Jean Fugeyra l'an 1506 he lo segu jorn d'abrial. Fayt et sennat per me Jaques la Riba, los chapela de la parocha de Sant Salvador de la Socha, losquels dobles ey sennat de mon signé acostumat aysi més.

Rippe.

 

 

 

| 1506 04 02

 

 

 

Aiçò sun les Estatuts de la dita Confrairiá de Madama Santa Anna, losquels ai escrit e segnat près el pròpre original fait present le nòble Jan Fugèira l’an 1506 e lo segun jorn d’abrial. Fait e segnat per me, Jaques la Riba, los chapelans de la parròcha de Sant Salvador de la Socha, losquels dobles ai segnat de mon signe acostumat aicí mes.

Rippe.

 

 

 

| 1506 04 02

 

© Denis Capian, 2011

 

occitan.org