K

kangourou nm cangoró

kilo nm quilo (quilò)

kilomètre nm quilomètre (quilòmèstre)

kiné nm quinè

klaxon nm còrna /w/

klaxonner v cornar (ò /w/) ; (timbre de bicyclette) eschitlar

kyrielle nf tiralònja